FANDOM


Przedszkole1

Publiczne Przedszkole

Sp1-1

PSP nr 1 od podwórka

Zespół Szkół nr 2 w Jeżowem - placówka edukacyjna powstała 15 kwietnia 2008 roku. W jej skład wchodzi Przedszkole i Szkoła Podstawowa nr 1. Od początku istnienia Zespołu Szkół nr 2 dyrektorem jest mgr Katarzyna Sudoł.

Placówka jest kompleksem dwóch budynków - dużego dla szkoły podstawowej, a małego dla przedszkola.