FANDOM


Zasadnicza Szkoła Handlowa w Jeżowem - szkoła utworzona wiosną 2010 roku na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2010/2011. Jeśli znajdą się chętni absolwenci gimnazjów do podjęcia w niej nauki to szkoła handlowa rozpocznie swoją działalność 1 września 2010 roku. Będzie wchodzić w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jeżowem, którego organem prowadzącym jest powiat niżański.


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3

Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
Technikum BudowlaneTechnikum OdzieżoweTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Uniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2