FANDOM


Spis wójtów gminy Jeżowe/Jeżowego od roku 1737 (niepełny):

W latach 50. wójta zastąpili Przewodniczący Gromadzkich Rad Narodowych:

W latach 1973 - 1990 wójta zastąpił Naczelnik Gminy:

Od 1990 roku przywrócono urząd wójta:

Przypisy

  1. Opracowanie mgra Ryszarda Mścisza
  2. Opracowanie dr Lidii Błądek