FANDOM


Szkoła podstawowa nr 1
Sp1-4
Typ szkoły podstawowa
Rok założenia 1872
Miejscowość Jeżowe
Dyrektor mgr Katarzyna Sudoł
Wicedyrektor mgr Aneta Sekulska
Liczba klas 13 (2010/2011)
Adres Zespół Szkół nr 2
Jeżowe 135
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 015 879 43 09
Strona internetowa szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Jeżowem - Szkoła znajdująca się w centrum Jeżowego i wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2. Jest najstarszą szkołą podstawową w Jeżowem.

HistoriaEdytuj

Początki pierwszej szkoły w Jeżowem sięgają roku 1603, w którym to została utworzona pierwsza parafia. Tak podają źródła historyczne. Z kolei najstarsza kronika szkolna podaje, iż w 1856 roku ks. Walenty Padowicz założył pierwszą szkołę. Była to szkoła prywatna, jednoklasowa i mieściła się w organistówce.

Początki obecnej szkoły sięgają lat 70. XX wieku. Dzięki staraniom ks. Walentego Padowicza oraz wójta Sebastiana Lesiczki mieszkańcy Jeżowego wybudowali własnym kosztem pierwszy budynek szkoły (1872). Mieściła się w nim jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Była to szkoła jednoklasowa, która w 1875 roku została przekształcona na dwuklasową. W 1892 roku gmina wybudowała drugi drewniany budynek szkoły o dwóch salach lekcyjnych. Cztery lata później Rada Szkolna Krajowa przekształciła szkołę na czteroklasową. Powiększająca się stale liczba uczniów spowodowała, iż 3 sale nie wystarczały na naukę i wynajmowano pomieszczenia po domach. Mieszkańcy uznali potrzebę wbudowania nowego, większego budynku szkolnego.

Sp1-najstarsza

Lata 20.

W sierpniu 1907 roku rozpoczęto budowę nowej, piętrowej szkoły, w której zaplanowano 6 sal lekcyjnych i mieszkanie dla kierownika. Jesienią 1908 roku dokonano poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Budowę szkoły zakończono w sierpniu 1909 roku, a od września rozpoczęto naukę w nowym budynku. I właśnie ten rok przyjmuje się za oficjalną datę założenia szkoły.

Naukę w szkole przerwała I wojna światowa. W 1914 roku w budynku kwarerowali żołnierze rosyjscy, a następnie austriaccy. W 1915 roku w szkole utworzono Szpital epidemiczny, ponieważ w okolicy zapanowała epidemia tyfusu plamistego. Rozpoczęcie nauki było możliwe dopiero w roku 1916, chociaż budynek znalazł się w bardzo złym stanie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, szkoła zyskała status siedmioklasowej. W dalszym ciągu przybywało w szkole nowych uczniów, powiększała się kadra nauczycielska. W roku szkolnym 1927/1928 lwowski kurator oświaty ustanowił szkołę jako siedmioklasową z klasami zamiejscowymi w Jeżowem - Podgórzu i Jeżowem - Kameralnem. Kierownikiem szkoły był wówczas Rudolf Baumberger, dzięki któremu szkoła osiągnęła wysoki poziom nauczania i kuratorium uznało ją za wzorcową. W następnym roku szkolnym szkoła otrzymała patrona - ks. Stanisława Staszica.

Podczas II wojny światowej szkoła została zajęta na kwatery oddziałów Wermachtu. Mimo zakazu, w szkole realizowano przedwrześniowy program nauczania. Kierownik Baumberger ukrył wszystkie wartościowe pomoce naukowe na wypadek kontroli i założył nową księgę inwentarzową. Nauka odbywała się w wynajętych mieszkaniach i stodołach. Wyzwolenie Jeżowego nastąpiło 20 lipca 1944 i od 1 września rozpoczęła się regularna nauka.

W 1946 roku kierownikiem szkoły został Józef Zygmunt. Dokonał on rozbudowy szkoły, dzięki czemu powstało 6 nowych klas i 3 mieszkania dla nauczycieli. Kierownik ten doprowadził do zaistnienia przy szkole podstawowej zawodowej szkoły metalowej, dla potrzeb której wybudowano warsztaty (obecne przedszkole). Po likwidacji tej szkoły, w budynku tym funkcjonowało w latach 1954 - 1956 przedszkole, a następnie kino Dar. W późniejszych latach w budynku szkoły podstawowej funkcjonowały szkoła przysposobienia zawodowego, szkoła odzieżowa, szkoła rolnicza, technikum rolnicze, a także uniwersytet powszechny.

Sp1-lata70

Lata 70. - skrzydło główne

W roku 1958 przeprowadzono kapitalny remont szkoły, wybudowano kotłownię i hydrofornię, zainstalowano centralne ogrzewanie. Kolejnej rozbudowy szkoły dokonano w latach 1963 - 1967. Wydłużono wtedy skrzydło boczne szkoły, w którym znalazło się 5 sal lekcyjnych, świetlica, kuchnia, sala gimnastyczna i kilka mniejszych pomieszczeń. Przebudowano również kotłownię.

W roku szkolnym 1966/1967 szkoła zaczęła realizować program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Po odejściu na emeryturę Józefa Zygmunta, 1 września 1973 roku dyrektorem szkoły została Krystyna Ziółkowska, która zaczęła również pełnić funkcję Gminnego Dyrektora Szkół. Rozbudowany budynek nadal był niewystarczający dla szkoły podstawowej, szkoły rolniczej i szkoły odzieżowej, więc konieczne było wprowadzenie nauki na zmiany. Na zmianie popołudniowej uczyły się dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. Po Krystynie Ziółkowskiej stanowisko dyrektora zajmował Mieczysław Bazan.

W roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem szkoły został Tadeusz Błażejczak. Dokonał on w latach 1981 - 1984 generalnej modernizacji i kolejnej rozbudowy szkoły poprzez obniżenie pomieszczeń w najstarszej, głównej części szkoły. Dzięki temu powstała trzecia kondygnacja, na której znalazło się 4 nowe sale lekcyjne, gabinet i 2 zaplecza magazynowe.

1 czerwca 1990 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru. Przywrócono również szkole prawo posiadania imienia i powstał hymn szkolny, którego autorem jest Ryszard Mścisz. Od 1 września tego roku nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektorskim. Każda szkoła miała oddzielnego dyrektora: szkoła podstawowa - Marię Romanek, szkoła odzieżowa - Tadeusza Błażejczaka, a szkoła rolnicza - Barbarę Nalepę.

Od 1 września do 26 listopada 1994 roku na bazie szkoły funkcjonowało nowo utworzone liceum ogólnokształcące, które zostało następnie przeniesione do nowego budynku wraz ze szkołą odzieżową. Kilka lat później przeniesiono również szkolne warsztaty odzieżowe.

Sp1-lata90

Lata 90. i początek XXI w.

Od 1 września 1997 roku dyrektorem szkoły podstawowej została Aleksandra Olejarczyk. Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowany został blok żywieniowy. W 1998 roku w szkole została utworzona pierwsza pracownia komputerowa z komputerami Macintosh. W 1999 roku wykonano remont sali gimnastycznej, a na dwóch częściach skrzydła bocznego obiektu w miejsce stropodachów wykonano nowe dachy. Dokonano również zmiany systemu centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe. Od września na bazie szkoły zaczęło funkcjonować gimnazjum. Początkowo zajmowało ono kilka klas na 1 i 2 piętrze, natomiast od roku 2001 zajęło ono budynek wcześniejszych warsztatów odzieżowych (obecne przedszkole) i całe 3. piętro szkoły podstawowej. W 2000 roku została rozwiązana działająca w budynku podstawówki szkoła rolnicza.

Logo-sp1

Logo szkoły

W 2004 roku utworzono w szkole drugą pracownię komputerową. Od 2005 roku szkoła posiada swoje logo. W 2007 roku powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Na wakacjach mury szkoły opuściło gimnazjum, które przeniosło się do nowego, własnego obiektu. W następnym roku utworzono w szkole trzecią z kolei pracownię komputerową.

Rok 2008 przyniósł szkole kolejne zmiany. Utworzone zostało przedszkole, dla którego tymczasową siedzibą stał się budynek szkoły podstawowej. Przedszkole i szkoła podstawowa zostały również połączone w jedną placówkę - Zespół Szkół, której dyrektorem została Katarzyna Sudoł. Wiosną 2009 roku rozpoczęto przebudowę budynku po gimnazjum i warsztatach odzieżowych na potrzeby przedszkola, którą ukończono w listopadzie i przedszkolacy zostali przeniesieni do własnego budynku obok szkoły podstawowej.

Szkoła obecnieEdytuj


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3

Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
Technikum BudowlaneTechnikum OdzieżoweTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Uniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2