FANDOM


Skansen gospodarczy w Jeżowem - muzeum pod chmurką zlokalizowane w centrum Jeżowego, na osiedlu Zabłonie, w ogrodzie Piekarni GS. Jego założycielem jest kierownik tejże piekarni - Eugeniusz Madras.

W skansenie tym znajdują się odrestaurowane, dawne narzędzia gospodarcze używane w rolnictwie. Można tu wymienić ule, beczki, studnię drążoną w jednym kawałku drewna, drewniane brony, rozmaite pługi, żarna ręczne, kierat, młynkowice do ziarna, wóz drabiniasty, sieczkarnie i inne.