FANDOM


Krzywdy-remiza2

Remiza OSP (w budowie)

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdach - organizacja społeczna powołana do życia w 2001 roku, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie 18 września 2001 roku, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. OSP Krzywdy są najmłodszą jednostką strażacką w gminie. Jednostka ta liczy około 31 druhów.

Składy zarządu i komisji rewizyjnejEdytuj

Krzywdy-szkola1

Tymczasowa siedziba OSP

Skład zarządu (2009)Edytuj

  • Władysław Misiak - prezes
  • Mieczysław Wraga - naczelnik
  • Henryk Cyrana - sekretarz
  • Dariusz Wraga - skarbnik
  • Stanisław Drzymała - gospodarz

Skład komisji rewizyjnej (2009)Edytuj

  • Marek Zybura - przewodniczący
  • Leszek Sarzyński - członek
  • Mieczysław Drzymała - członek

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP są: Henryk Cyrana i Stanisław Drzymała.

Przedstawicielem OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP jest Władysław Misiak.

Baza technicznaEdytuj

Krzywdy-straz1

Samochód strażacki

StrażnicaEdytuj

Obecnie siedziba OSP Krzywdy znajduje się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Krzywdach, przy której znajduje się stalowa wieża z syreną. W budowie jest nowy budynek świetlicy i remizy dla tej jednostki, położony na działce nr 612/6. Przy budynku tym zaprojektowano 8 miejsc postojowych i plac zabaw. Całość zaplanowano oddać do użytku w październiku 2010.

SamochodyEdytuj

  • pożarniczy marki Volkswagen

SprzętEdytuj

  • 2 motopompy