FANDOM


Artykuł może być nieaktualny. Najnowszej wersji szukaj na stronie:


www.jezowe24.pl


Zapraszamy na nową stronę.


Muzeum-rem8

Muzeum od frontu - w remoncie

Zabytek

nr w rejestrze
zabytków:

A-22

Muzeum Chrystus Frasobliwego w Jeżowem – placówka muzealna zlokalizowana w Jeżowem, województwo podkarpackie. Mieści się w budynku dawnej plebani parafii Narodzenia NMP.
Pierwotna nazwa to Zbiornica Sztuki Ludowej. Ze względu na obfitą kolekcję rzeźb Chrystusa Frasobliwego muzeum przybrało oryginalną dzisiaj nazwę.
Muzeum w Jeżowem jest jedyną placówką w Polsce posiadającą zbiory o tej tematyce. Zgromadzono tam wiele wspaniałych obrazów i rzeźb treści religijnej. Większość eksponatów zgromadził założyciel jeżowskiego muzeum - ks. Ludwik Bielawski, będący w latach 1958-1994 proboszczem Parafii Narodzenia NMP w Jeżowem.
Muzeum od początku swego istnienia - lat 90. XX wieku, mieści się w najstarszym obiekcie murowanym w gminie Jeżowe, wybudowanym w latach 1823-1824.

Jesienią 2009, po wpisaniu budynku do rejestru zabytków 22 stycznia 2009, rozpoczął się jego remont w celu dostosowania go dla zwiedzających. Zmodernizowane zostanie wnętrze obiektu, a obok zostanie wybudowany parking. Część eksponatów zostanie poddana renowacji.