FANDOM


Dr Lidia Błądek (ur. 5 maja 1956 roku w Jeżowem) - doktor prawa, nauczyciel akademicki, była poseł, radna sejmiku województwa podkarpackiego, notariusz.

W latach 1993 - 1997 była posłem II kadencji wybrana z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego okręgu Tarnobrzeg. W czasie trwania kadencji poselskiej przeszła do Unii Wolności. W 2006 roku została wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości radną sejmiku województwa podkarpackiego, a następnie jego wiceprzewodniczącą. Funkcję tę nadal sprawuje.
Oprócz kariery politycznej, dr Lidia Błądek zajmuje się prowadzeniem kancelarii notarialnej w Nisku, będąc notariuszem.
Jest także związana ze środowiskiem akademickim. Obecnie wykłada przedmioty prawne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli i na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.