FANDOM


Dr inż. Antoni Piędel - urodzony 17 sierpnia 1943 roku w Urzejowicach, lata dziecięce i młodzieńcze spędził w rodzinnej miejscowości Jeżowe, doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania.
W latach 1991 - 2006 był dyrektorem Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W latach 1981-1984 prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1996 do 1997 roku pracował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie w Punkcie Zajęć Seminaryjnych w Nisku na stanowisku dyrektora administracyjnego, a od 1997 do 2001 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku na tym samym stanowisku oraz w okresie 1999 do 2001 roku prowadził wykłady z podstaw zarządzania. W latach 2001- 2006 wykładowca na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej.
Od 2006 roku dr inż. Antoni Piędel jest Prorektorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Wykłada zarządzanie, zarządzanie strategiczne, zarządzanie pracą, gospodarowanie kapitałem ludzkim i ekonomię menedżerską.